POLITYKA JAKOŚCI

Triada-Druk jest firmą rodzinną, dla której wartością nadrzędną jest spełnienie wymagań Klientów i innych stron zainteresowanych, dzięki zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu jakości produkowanych etykiet, bookletów, opakowań i innych wyrobów poligraficznych.
Doskonaląc wdrożony System Zarządzania Jakością, zgodny z ISO 9001:2015, pragniemy budować i utrzymywać stabilną pozycję na rynku poligraficznym dzięki ciągłej poprawie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz stałemu podnoszeniu satysfakcji klientów Triada-Druk.
Powyższą politykę jakości będziemy realizować poprzez:
✓ doskonalenie procesów realizowanych w Triada-Druk,
✓ podnoszenie kompetencji pracowników,
✓ budowanie i doskonalenie relacji z interesariuszami Triada-Druk,
✓ skuteczne zarządzanie ryzykiem w spółce,
✓ skuteczne wdrażanie działań doskonalących i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
Deklaruję, iż dokonam wszelkich starań, aby przyjęta polityka jakości była realizowana oraz zagwarantuję niezbędne zasoby na potrzeby realizacji niniejszej Polityki.

Właściciel
Marek Śląski
02.07.2018

Pismo polityka jakości